DIGITAL SIGNAGE

Efektivita na prvom mieste

Firmy vynakladajú značné finančné prostriedky na oslovenie klienta v mieste nákupu a v okamihu tesne pred nákupom. Veľké série predajných displejov sú síce oveľa dostupnejšie ako pred niekoľkými rokmi, ale aj vďaka tomu si ich môže dovoliť stále viac výrobcov a dodávateľov, takže ich účinnosť postupne klesá.

Prostriedky Digital Signage sú v súčasnosti najefektívnejším prostriedkom na ovplyvnenie rozhodnutia zákazníka. Ich univerzálnosť zabezpečuje najefektívnejšie zhodnotenie investovaných prostriedkov.

LCD displeje, ktoré sú najrozšírenejšou formou prostriedkov Digital Signage, môžu slúžiť ako prvky orientačného systému, reklamné dispeje v mieste predaja, môžu poskytovať poradenstvo o výrobku a dajú sa využiť aj v zónach určených na platenie, takže môžu rozhodnúť o doplnení nákupu o ďalšiu položku dostupnú pri pokladniach.

Neplaťte za zbytočné služby!

Na rozvinutých trhoch sa uplatňujú centrálne riadené siete prostriedkov Digital Signage, ktoré diaľkovo spravuje centrálny server. V našich podmienkach však toto riešenie vyžaduje pomerne vysoké zriaďovacie náklady.

Na základe 5 ročných skúseností s poskytovaním služieb v oblasti elektronickej komunikácie so zákazníkmi v mieste predaja ponúkame našim klientom finančne nenáročné a efektívne riešenie.

Signs Digital Signage Systems

Naše riešenie spočíva v maximálnej diverzifikácii poskytovaných služieb tak, aby sme klientom ponúkli riešenia v najlepšom pomere efektivity komunikácie k výške investovaných prostriedkov.

Technické prostriedky

Naše riešenia sú postavené na širokej ponuke rôznych typov LCD panelov, ktoré tvoria základ komunikačného systému. Podľa náročnosti projektu sa k jednotlivým LCD panelom pripájajú ďalšie elektronické systémy. Naša obchodná stratégia je však postavené na fakte, že už samotné nezosieťované LCD panely dokážu vytvoriť systém efektívnej komunikácie.

Poskytované služby

  • Zameranie umiestnenia jednotlivých panelov na miestach určených klientom.
  • Montáž.
  • Tvorba obsahu.

Aktualizácia offline

Veľké množstvo produktov, dodávaných do maloobchodnej siete, vyžaduje pravidelné návštevy obchodných manažérov na predajných miestach. Najjednoduchším a súčasne najlacnejším riešením aktualizácie obsahu informácií šírených v jednotlivých displejoch je fyzická výmena dátového nosiča – CF karty alebo USB kľúča.

Aktualizácia online

Pre zákazníkov vyžadujúcich online pracujúce siete prostriedkov Digital Signage dodáme potrebné LCD panely doplnené o komunikačné moduly a v jednotlivých inštalačných miestach zabezpečíme ich online zosieťovanie.

Čo získate pomocou riešenia Signs Digital Signage Systems?

  1. Vyššiu predajnosť prezentovaných produktov o desiatky percent (od 5%-50%) nakoľko zákazníkov oslovujú priamo v mieste formovania „nákupných“ rozhodnutí.
  2. Lepšiu informovanosť a orientáciu na verejných, predajných miestach o značke a produkte.
  3. Výrazne zníženie prevádzkových a marketingových nákladov.
  4. Budovanie všeobecného povedomia o značke a produkte a zvyšovanie spontánnej rozpoznateľnosti značky.
  5. Znížené náklady na „spustenie“ novej reklamnej kampane. Okrem výroby a distribúcie elektronických dát nemá zadávateľ žiadne ďalšie náklady spojené s produkciou.
  6. Možnosť realizovať „taktický marketing“. Rýchla zmena obsahu umožňuje pružne reagovať na situáciu na trhu či kroky konkurencie. Rovnako je veľmi jednoduché zmeniť aktuálnu kampaň. Na jednotlivých miestach vašej siete môžete komunikovať rôzny obsah.
  7. Môžete využiť časť svojich LCD panelov ako obchodných poradcov. Pri drahších produktov najmä v hypermarketoch, kde zákazníkom bytostne chýba odborná rada obchodníka, môže vhodne volený spot výrazne zvýšiť predajnosť konkrétnych produktov.

REALIZÁCIE